Trà Sư sẵn sàng đón xuân

Trà Sư sẵn sàng đón xuân

26-01-2021

Khu du lịch Trà Sư tôn tạo cảnh quan, nâng cấp nhiều sản phẩm, khai thác thêm một số dịch vụ mới chuẩn bị đón xuân Tân...