Lý Sơn đón du khách trở lại

Lý Sơn đón du khách trở lại

09-09-2020

Ngày 7/9, hơn 200 khách du lịch nội địa đầu tiên trở lại Lý Sơn sau thời gian hòn đảo đóng cửa để phòng...